Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady

Organizace STUŽ uspořádala dne 4.6.2018 jeden ze řady seminářů k vývoji Metropolitního plánu. Kdo očekává přesnou a úplnou zprávu, nechť se podívá do zápisu či ještě lépe na videozáznam. https://www.youtube.com/watch?v=DcX5d4Hpi-w&feature=youtu.be

Zde se může dozvědět pouze o subjektivních poznatcích jednoho ze řadových účastníků prošpikovaných vlastními názory.

Nejprve vysvětlení zkratek:

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život – činnost je patrná z názvu

ÚP – Územní plány – Společenské smlouvy mezi občany a vedením obcí především o stavebním rozvoji obcí s respektováním potřeb obyvatel. Jejich zpracování, rozsah a projednání se řídí stavebním zákonem.

MP – Metropolitní plán – Dokument který má v Praze plnit úlohu ÚP. Zatím pouze v návrhu. Odlišnosti od parametrů daných stavebním zákonem jsou takového rozsahu a kvality, že jsou oprávněné pochyby o jeho přípustnosti.

PSP – Pražské stavební předpisy – Předskokan MP který v Praze nahrazuje vyhlášky č. 268 a 501 Sb. stanovující pravidla pro zástavbu. Paradoxem je, že tyto vyhlášky mají celostátní platnost. Nikde se v nich nedočtete, že platí všude kromě Prahy.

MMR – Ministerstvo místního rozvoje ( dříve známo jako Ministerstvo stavebnictví )

Semináře STUŽ mají potěšitelný vývoj od formalismu k diskusi. Dřívější hodinové přednášky politiků a teoretiků byly omezeny na pět minut. S ohledem na to, že je to v podstatě jediné forum, kde lze něco říci a se dozvědět, vřele doporučuji. Pokračování textu Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady

Petice „Za zelené Slatiny“

Stáhněte si text petice a podpisový arch a pomozte zachovat mokřad Na Slatinách, kde MČ Praha 10 plánuje megalomanský projekt nového sídliště pro 30.000 obyvatel!

Přehled míst, kde lze podpisy odevzdat:

Slatiny
– Na Slatinách z.s., Na Slatinách 265, 101 00 Strašnice
Vršovice
–Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice (kancelář senátorky)
Vršovice
– schránka ve vnitrobloku v Obloukové ulici u kompostéru
Bohdalec
– Miloslav Müller, Pod Sychrovem I 1108/28, 101 00 Praha 10-Vršovice
Záběhlice
– Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 3253/1a, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Chcete nám pomoci se sběrem podpisů?

pište na hajekpa@centrum.cz

nebo volejte 604 57 90 18 (Pavel Hájek).

slatiny_vizu

Mapa: pohled na urbanistickou studii MČ Praha 10

Úřadu a zastupitelstvu městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

V Praze dne 17. 7. 2017

Petice „Za zelené Slatiny”

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

na svém nejbližším jednání může zastupitelstvo MČ Praha 10 dostat ke schválení Návrh urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.

My, níže podepsaní, protestujeme proti plánované masivní zástavbě ekologicky cenného území Na Slatinách a žádáme zamítnutí výše uvedené studie či její zásadní přepracování, které bude splňovat naše následující požadavky:

1.   Zachování zeleně a přirozeného mokřadu v oblasti Na Slatinách. Nechceme mokřady zničit sídlištěm, které plánuje ve své studii MČ Praha 10.

2.    Zapracování současných staveb a ucelených soukromých pozemků na Slatinách do studie a jejich napojení na novou infrastrukturu. Studie musí respektovat historický charakter Slatin, které vnímáme jako zelené plíce velké části Prahy 10, musí umožnit revitalizaci území, nesmí přehlížet stávající stavby a ty vlastníky, kteří mají na svých pozemcích v dotčeném území dlouhodobé záměry a kvůli letité stavební uzávěře je nemohou realizovat.

3.    Požadujeme zpracování dopravní analýzy včetně dopadů na širší okolí řešené lokality, která prověří potřebné kapacity pro veřejnou hromadnou dopravu, individuální automobilovou dopravu a parkování v souvislosti s navrhovanými druhy staveb a jejich umístěním.

4.    Požadujeme zásadní změnu komunikace ÚMČ Praha 10 s vlastníky dotčených pozemků i obyvateli v širším okolí. Trváme na důsledné participaci občanů ještě před samotným představením hotového návrhu studie, který musí vycházet z požadavků občanů. Všechny jejich připomínky musejí být řádně vypořádány.

S úctou petiční výbor ve složení

MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9, předsedkyně spolku Na Slatinách, z. s.

Ing. Pavel Hájek, Jerevanská 723/6, 100 00 Praha 10, předseda SVJ v ulicích Vršovická, Vladivostocká a Jerevanská

Martin Sládek, Hradecká 2325/7, 130 00 Praha 3, místopředseda spolku Na Slatinách, z. s.

Petiční výbor zastupuje MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9

www.naslatinach.cz

Autor: Pavel Hájek, Zaostřeno na Desítku, z. s.

SNOP na zasedání zastupitelstva

Jako členové SNOPu jsme se za podpory našeho sdíleného senátora Ladislava Kosa (HPP11) opět účastnili únorového jednání zastupitelstva hl. m. Prahy. Ze svých požadavků na transparentní projednání připomínek k územnímu plánu nemůžeme ustoupit.

Memorandum_s_razítky_podatelen

foto: Platforma SNOP

Podzimní vycházka Dívčí hrady

Vážení členové spolku, vážení přátelé a milí sousedé,

srdečně Vás zveme na tradiční podzimní vycházku

přes DÍVČÍ HRADY

divcihrady

Kdy: v sobotu 12. 11. 2016 od 10.00 hod.

Kde: sraz na stanici metra Radlická – náměstí před ČSOB

Kudy: přes území s nádhernými výhledy na celou Prahu

S kým: Spolek nezávislých občanů Prahy 5

žeme si společně popovídat o tom, co je v Praze 5 nového, nebo se jen tak projít a na závěr si dát pivko v Hlubočepích.

Na setkání s Vámi se těší SNOP5

IPR – Utřete slzy

Drobná zpráva v mediích. Z IPR (Institut rozvoje města) odchází odborníci. Pro úplné laiky. Co je to IPR? IPR vznikl postupnou degradací respektuhodného Útvaru hlavního architekta, přes ÚRM. Od odborné a legislativní nezávislosti po developerský servis.

Zprávy v mediích nejsou přesné. Takzvaní „odborníci“ byli odejiti. S nimi dobrovolně odchází jejich křoví. Pragmaticky uznalo, že bez svých chlebodárců by se asi neuživilo. Kromě žvanění o urbanismu, veřejném prostoru, různých zónách, rozvoji, revitalizaci, duchách plánu a podobně, ti lidé neumí nic.

Proč vlastně na IPR proběhla radikální čistka? Oficiálně pro neschopnost dodržet časový plán tvorby takzvaného „Metropolitního plánu“ což je „pražská“ varianta Územního plánu. Skutečné důvody mohou být i jiné, možná pro i pro občana zajímavé. Mnohem důležitější je, co po čistce bude následovat. Obáváme, se že občana zase nic dobrého nečeká.

IPR neplnil co od něj zadavatelé, tedy developeři, očekávali. Totiž rychlé a razantní prosazení „Metropolitního plánu“, který je, řekněme si to rovnou, nezákonný. Nezákonný postup je ovšem něco, co nedělá pražským radním žádné starosti. Vadilo jim ovšem, že příprava „Metropolitního plánu“ přece jenom nějak prosákla na veřejnost, která z něj rozhodně není nadšená.

Regenerace Územního plánu by měla probíhat přibližně v desetiletých cyklech. V roce 2011 byl nový Územní plán fakticky připraven včetně vyřízení 16 000 připomínek občanů a organizací. Byl to plán standardní, kde i mírně poučený laik mohl snadno zjistit, co je na té které konkrétní ploše přípustné a co nikoli. Ačkoli ten plán nebyl k občanům přehnaně vstřícný, přece jenom stanovoval nějaké limity zaručující rozumné životní podmínky pro obyvatele. Zde viděli developeři pokračování pro ně zdržující praxe spočívající v tom, že prvním krokem každé stavby je silové prosazení zvýšení limitů. Bez ohledu na to, že odborníci v Územním plánu stanovil tyto limity jako maximální.

Pokud by byl „Metropolitní plán“ prosazen, odpadly by developerům starosti se změnami. Do vágních formulací lze nacpat cokoli. Takže zbudou jenom osamělá zvolání zoufalců na poušti ve smyslu, že developeři sami by měli mít zájem na životním prostředí, potřebné infrastruktuře či dokonce kultuře. Takový developer by byl stejná rarita jako býložravý tygr.

Takže jak dál IPR? Pro občany je důležitý způsob pokračování tvorby územního plánu. Věřte, že je důležitý pro každého obyvatele Prahy a též pro její návštěvníky ( například v otázce záchytných parkovišť ). Proto by mělo být zapojení občanů co největší, určitě by nebylo od věci, aby se vyjádřil každý, obdobně jako je každý zaměstnanec povinen při nástupu na pracoviště podepsat předpisy o bezpečnosti práce.

Jak odhadnout další vývoj? Nejpravděpodobnější je bohužel pokračování tvorby „Metropolitního plánu“ s novými lidmi. Těch ochotných plnit přání developerů se najde více než dost. Myslet, že to bude osvícený nezkorumpovaný odborník s většinovou podporou politiků je něco, jako věřit na zázrak. Nicméně vyloučit to nelze. Jde o to, co pro takový ideál uděláme my, občané. Kromě toho, že každý občan má právo hájit své zájmy sám, lze využít občanská sdružení, spolky, některé neziskové organizace

Příznaky naplnění zájmu občanů z hlediska územního plánování by byly mimo jiné asi takovéto:

Územní plán Hl. m. Prahy bude připravován v souladu se stavebním zákonem v koordinaci a kompatibilitě s územním plánováním středočeského kraje.

Městské části budou mít v územním plánování své pravomocné zástupce využívající lokální znalosti. Zástupci budou „své“ občany podrobně informovat a přijímat od nich podněty.

Územní plán jako celek a jeho dílčí části budou sestaveny tak, aby hodnověrným způsobem řešily zlepšování životních podmínek občanů, či alespoň nezhoršování.

V územním plánu bude stanovena povinnost zpracovat na každou developerskou zástavbu regulační plán, ve kterém budou určeny podmínky v maximální míře vyřešit stávající problémy okolí stavby.

V novinách budou celostránkové inzeráty vysvětlující principy a význam územního plánu, a vyzývající občany k aktivní účasti na jeho tvorbě.

Jan Majer, Praha 13