Začíná likvidace lesoparku Klamovka?

Více jak 10.000m2 lesního porostu má být nenávratně zlikvidováno ve prospěch „Obytného souboru Klamovka“, který zde hodlá realizovat společnost Metrostav Delta s.r.o.
Celková plocha řešeného území je 20.438m2, takže následně při budování inženýrských sítí dojde k další likvidaci stromů a keřů.
klamovka
Pro obyvatele Košíř je zmíněný lesopark jednou z mála možností relaxace v centrální zástavbě vnitřní Prahy. Nelze pominout ani funkci lesa jako významného zdroje kyslíku a čištiče vzduchu od škodlivých látek. To vše v území, kde už nyní jsou překračovány denní imisní limity škodlivin. “Zabetonováním“ 1 ha parku se prudce sníži i protierozní funkce lesa a bude nutné vybudovat retenční nádrže na dešťovou vodu. Likvidace zeleně v takovém rozsahu nutně změní mikroklima uvedeného území, včetně likvidace zde žijících chráněných zvířat.
Realizace komerčního stavebního záměru (včetně požadovaného vykácení lesa) není evidentně v souladu s veřejným zájmem. Dojde k nevratnému poškození životního prostředí, degradaci veřejného prostoru jak v samotném Parku Klamovka tak i v sousedících objektech.
Sdružení Nezávislých Občanů Prahy společně s občanskými spolky důrazně protestují proti uvedenému záměru a podali odvolání proti rozhodnutí OOŽP Prahy 5.

SNOP společně s občanským sdružením OPP5 podal odvolání k vydanému rozhodnutí OOŽP MČ Prahy 5 k povolení kácení stromů v parku Klamovka. Celý text odvolání si můžete prohlédnout zde: odvolani Klamovka.doc

V termínu 19.1. jsme ve spolupráci s předsedou o.s. “ Za život lidskej“ ing. J. Šírem ještě doplnili obsah odvolání doplneni odvolani.doc

Karel Bauer, Praha 5