Heja EIA Lužiny

Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této kontroversní stavbě. Najdete ji na tomto odkazu: EIAPHA880

Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Žádné připomínky občanů ani občanských sdružení nebyly do dokumentace zapracovány. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi z nichž jedna má mít 22 podlaží.

Připomínkami orgánů a občanů se zabývá část 17 dokumentace EIA. Všechny jsou uvedeny a takzvaně vysvětleny. Vždy tak, že stavba věžáků bude přínosem, v nejhorším případě neovlivní životní prostředí. Jsou tam i perly jako např. vyjádření k námitce č. 17 týkající se snížení hodnoty okolních bytů. Projeven je názor, že po realizaci záměru dojde k růstu cen přilehlých nemovitostí. Pokračování textu Heja EIA Lužiny