SNOP s Láskou odmítá věžáky na Lužinách

V středu 20. 5. 2015 se na pozvání Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 sešlo dvě stě lidí u východu ze stanice metra Lužiny, aby společně protestovali proti plánované výstavbě až 26 patrových věžáků. Demonstraci místních obyvatel, kteří tímto brání poslední parkovací místa na sídlišti, zeleň a výhled na oblohu před betonovými monstry přišli mezi jinými podpořit Jiří Štyler (starosta Prahy 11), Václav Láska (senátor za Prahu 5 a 13), Jiří Dohnal z koalice Trojmezí a mnoho dalších aktivistů z celé Prahy. Pokračování textu SNOP s Láskou odmítá věžáky na Lužinách

Návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk neprošel

Dnes ve středu 20.5. 2015 se projednával v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve třetím čtení návrh Zákona o ochraně zdraví, kde byl také předložen pozměňovací návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk, tam, kde by již nebylo možné snížit hlukovou zátěž. (…) Pokračování textu Návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk neprošel

Víte o čem jedná Rada vaší městské části?

Nic není staršího než včerejší noviny. Proto je třeba zajistit, aby nezapadla informace zveřejněná v lokálním deníku Metro dne 13.5.2015. Pokud se tato informace ukáže jako pravdivá a nezkreslená, je průlomová. Týká se práva oposice na zvukový záznam jednání rad městských částí.

Ti z Vás, kteří máte základní pojem o fungování obecní samosprávy, mohou tento odstavec přeskočit. Většina však, bohužel, postrádá základní informace o tom jak fungují mechanismy, které mají vliv na jejich základní životabytí. Tedy funguje to tak, že v komunálních volbách si zvolíme zastupitelstvo obce. Podle názvu by nás měli zastupovat. Zda tak činí, můžeme ověřovat při povinně veřejných zasedáních zastupitelstev, která se konají přibližně čtyřikrát do roka. Skutečnou výkonnou moc však mají obecní rady, které si vítězné strany většinou obsazují podle svých potřeb. Ze zasedání rad jsou povinně pořizovány zápisy. Ze zkušeností víme jak omezené a zkreslené ty zápisy bývají. Oposice, potažmo veřejnost, pak není zdaleka informována tak, jak by informována být měla.

Ministerstvo vnitra dalo, podle článku v deníku Metro, z pravdu straně Piráti, kteří požadovali zvukové záznamy jednání obecních rad. Tím je jasně řečeno, že všichni zastupitelé mají právo na plnohodnotné informace. Je jasné že stejné právo mají i občané, které zastupitelé zastupují.

Proto apelujeme! Žádejte o veřejný přístup k plnohodnotným informacím! Mohou pro Vás mít, a většinou mají, zásadní význam!

Novinový článek Metro 13.5.2015 zde: Piráti slaví úspěch

Jakmile dostaneme podrobnosti a doklady, budeme Vás informovat.

Jan Majer, Praha 13

Stanovisko Platformy SNOP k pracovní versi PSP vypracované pro MMR

Na posledním jednání komisí 15.4.2015 se konečně dostalo i na klíčový paragraf 32 týkající se kapacit parkování v novostavbách. Bohužel se potvrdil náš předpoklad, že komise má za úkol tento, ve prospěch developerů sestavený paragraf, za každou cenu zachovat. Pro občany je pokračování této developerské výhody nepřijatelné.

Hned při prvním jednání jsem vznesl požadavek na pořizování zvukových záznamů jednání. Určitě by to bylo přínosné, protože by nemohlo docházet ke zkreslování a zkracování řečeného. Určitě jsem neřekl že si přejeme zrušení paragrafu 32. Řekl jsem, že požadujeme jeho náhradu za odkaz na platnou ČSN 73 6110. Ostatně naše stanovisko jsme dali písemně 1.4.2015. Dále jsem řekl, kam dospějí pražská sídliště pokud se nebude respektovat skutečný stav věcí, konkrétně například počty aut. To se do zápisu bohužel nedostalo. Mají-li komise seriosně fungovat, nelze zkreslovat záznamy.

Zato jsem se v zápisu dočetl tvrzení p. Fillera, že automobilizace klesá. Takové tvrzení je tendenční, ale hlavně nepravdivé. Dovoluji si upozornit, že zakládat parametry vyhlášky PSP na účelových a nepravdivých tvrzeních nelze. Statistická data v příloze. Viz též ročenky RSK.

Protože paragraf 32 je pro občany klíčový, považujeme za potřebné zopakovat naše předchozí stanovisko:

Par. 32 Kapacity parkování          

Žádáme aby paragraf 32 byl upraven do tohoto znění:

  • Výpočty parkovacích stání se řídí normou ČSN 73 6110
  • Základní koeficient automobilizace činí 1,5 ( 600 osobních aut na 1000 obyvatel )

Nižší než základní koeficienty automobilizace mohou jednotlivé městské části určovat na základě dopravních analýz či údajů vyplývajících z regulačních plánů. Při stanovení odchylky směrem dolů musí být vždy vedeno veřejné řízení.

(3) Vyšší než základní koeficient automobilizace mohou městské části či stavební úřady stanovit pro exponované lokality s prokázaným deficitem parkovacích stání.

(4) Základní koeficient automobilizace bude upraven vždy, když statistická hodnota stupně automobilizace pro celou Prahu vykáže odchylku větší než 10 % oproti předchozímu stanovení.

             Obdobným ustanovením ve vyhlášce 26/1999 Sb. bylo developerům umožněno ušetřit za 15 let působení této vyhlášky asi 7 miliard korun. Stejnou, ale spíše vyšší, částku bude muset město Praha vynaložit na sanaci tohoto přehmatu. Je pozoruhodné, že město, které takto rozhazuje, žádá zároveň o dotace ze státního rozpočtu. Mimo jiné i na odstranění vlivu vadné vyhlášky 26/1999 Sb.

            V této souvislosti upozorňujeme, že již půl roku platí OTP, tedy i výpočet parkovacích stání podle ČSN 736110. Žádná instituce však zatím neurčila koeficient automobilizace. V tomto smyslu jsme odeslali žádost vedení IPR Praha: Dopis vedení IPR

Par. 45 Denní a umělé osvětlení

Paragraf by omezil požadavek na denní osvětlení tak, aby developeři mohli vydávat málo osvětlené prostory za byty. Dále by umožnil zastiňování bytů residentů ve větší míře než dosud. Tyto úlevy developerům jsou pro občany nepřijatelné. Nezapomínejme, že okna jsou nejúčinnější a nejlevnější kolektory.

Praha, 8.5.2015

Ing. Jan M a j e r, člen poradní komise za SNOP

Přílohy: Automobilizace Praha 2015