Hlas odborníků k PSP

 Plně se ztotožňujeme se stanoviskem České komory autorizovaných inženýrů techniků vyjádřeným na tiskové konferenci dne 7.10.2015. Proces tvorby Pražských stavebních předpisů ( PSP ) nyní nabral naprosto bizarní podobu, kdy po noci dlouhých nožů podali zbylí radní bez jakéhokoli projednání předpisy na Ministerstvo pro místní hospodářství ke schválení. Nesouhlasíme s postupem kdy nerepresentativní hrstka radních protlačuje prodeveloperské PSP za zády občanů. V souladu s názorem odborníků žádáme, aby Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo nesmyslnou pražskou privilej ve vydávání vlastních stavebních předpisů. Pokračování textu Hlas odborníků k PSP

Bez buzerace ani krok

Současné turbulence za výfuky VW se týkají stovek tisíc majitelů těchto aut, a patrně mnohých dalších, jen co na ně dojde. Ministr Čuk-Čok nejmenované gubernie oznámil, že v jeho zemi budou úpravy motorů povinné, třebaže se zatím neví o jaké úpravy půjde. Z logiky věci vyplývá, že se úpravami výkon sníží o asi 20 %. Zda si to majitelé aut nechají líbit, je bohužel pouze jejich věc. Patrně se za ně nikdo nepostaví.

V mnohých zemích se v rámci zbytnělého environmentalismu vyplácelo takzvané šrotovné. S proklamací, že nové vozy vytváří méně emisí, pomáhaly vlády chcípajícím automobilkám. Není nyní čas na vracení „šrotovného“?

Některá města zakázala, a mnohá další se chystají zakázat provoz aut nesplňujících emisní normy Euro 5 a Euro 6. Není na čase odehnat od koryt ty, kteří nedokážou pochopit že nesmyslné normy lze plnit pouze v laboratorních podmínkách?

Jan Majer, Praha 13