Vánoční přání

Situace na pražském magistrátu se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl mezi službou a vládou nejsou schopni rozeznat.

IMG_0883(1)

Nebuďme pouze kritičtí. I mezi zastupiteli jsou lidé čestní, třebaže mnohdy pomýlení. Na ty je možné se obracet. Občan má dále možnosti podávat své podněty písemně či slovně přímo na zasedání zastupitelů. Jednou z možností je požádat zastupitele o zařazení záležitosti k projednání na začátku jednání. Pro tento účel je třeba se přihlásit na připraveném formuláři a počkat na vyzvání. Tolik informace pro ty občany, kteří chtějí s problémy svého města něco dělat.

Občanské hnutí SNOP má, na rozdíl od magistrátu, odvahu rozsvítit vánoční stromečky veřejně. Což na zasedání zastupitelů učinilo.

IMG_0893(1)

Naše žádosti k projednání jsme přednesli jako vánoční přání. Uvidíme zda sváteční ovzduší třeba nepřivane i lepší stránky pražské varianty zastupitelské demokracie.

Doktor Kučera vyzval zastupitele k projednání omezení změn územního plánu na nezbytné výjimky. Dále pak k projednání změny funkční plochy na pozemku č.k. 1236/1 v k.ú. Stodůlky z obytné na zeleň.

IMG_0896(1)

Pan starosta Ing. Štyler vyzval zastupitele k projednání návrhu aby starostové městských částí měli status řádných zastupitelů. Je absurdní, aby starostové, kteří zastupují desítky tisíc občanů svých městských části, měli na magistrátu nižší postavení, než ti kteří zastupují jakési partaje o jejichž charakteru už občané bohužel ztratili veškeré iluze.

IMG_0901(1)

Dále byli zastupitelé vyzváni k zastavení tvorby Pražských developerských stavebních předpisů a k vytváření nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem.

Protože developerské řádění a parazitování na městské infrastruktuře dospělo tak daleko, že například velká oblast na jihovýchodě města zásobovaná z vodojemu Kozinec již má vážné potíže s připojováním na vodovodní potrubí, byli zastupitelé vyzváni aby učinili urychlené kroky k nápravě.

IMG_0907(1)

IMG_0908(1)

IMG_0909(1)

Přání by bylo možno vyslovit mnohem více. Nechme ale něco na Nový rok. Zatím jsme přání uzavřeli přáním zdraví a úspěchů do nového roku všem čestným zastupitelům. Totéž přejeme i našim čtenářům.

Jan Majer, Praha 13

Develovepři vypili Kozinec

Protože se nejedná o problematiku chovu domácích zvířat, musím osvětlit pojmy. Develovepři jsou zhoubnou špičkou stupnice: stavebník – investor – developer. Kozinec je vodojem, ze kterého je zásobována značná část jihovýchodního sektoru Prahy – viz připojená mapka.

Zhoubná činnost develovepřů spočívá v tom, že pro svoje zisky neváhají prosazovat megalomanské stavby které zhoršují životní podmínky obyvatel a parazitují na veřejné infrastruktuře.

V jihozápadní části Prahy dospělo developerské bujení tak daleko, že nastávají problémy s dodávkou vody. Rezervy byly vyčerpány developerskými projekty a vodárny nedovolují připojování dalších odběratelů. Jejich vyjádření je uvedeno níže. Prakticky to znamená, že rozvoj městských částí je brzděn nedostatkem vody. Pokračování textu Develovepři vypili Kozinec