Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady

Organizace STUŽ uspořádala dne 4.6.2018 jeden ze řady seminářů k vývoji Metropolitního plánu. Kdo očekává přesnou a úplnou zprávu, nechť se podívá do zápisu či ještě lépe na videozáznam. https://www.youtube.com/watch?v=DcX5d4Hpi-w&feature=youtu.be

Zde se může dozvědět pouze o subjektivních poznatcích jednoho ze řadových účastníků prošpikovaných vlastními názory.

Nejprve vysvětlení zkratek:

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život – činnost je patrná z názvu

ÚP – Územní plány – Společenské smlouvy mezi občany a vedením obcí především o stavebním rozvoji obcí s respektováním potřeb obyvatel. Jejich zpracování, rozsah a projednání se řídí stavebním zákonem.

MP – Metropolitní plán – Dokument který má v Praze plnit úlohu ÚP. Zatím pouze v návrhu. Odlišnosti od parametrů daných stavebním zákonem jsou takového rozsahu a kvality, že jsou oprávněné pochyby o jeho přípustnosti.

PSP – Pražské stavební předpisy – Předskokan MP který v Praze nahrazuje vyhlášky č. 268 a 501 Sb. stanovující pravidla pro zástavbu. Paradoxem je, že tyto vyhlášky mají celostátní platnost. Nikde se v nich nedočtete, že platí všude kromě Prahy.

MMR – Ministerstvo místního rozvoje ( dříve známo jako Ministerstvo stavebnictví )

Semináře STUŽ mají potěšitelný vývoj od formalismu k diskusi. Dřívější hodinové přednášky politiků a teoretiků byly omezeny na pět minut. S ohledem na to, že je to v podstatě jediné forum, kde lze něco říci a se dozvědět, vřele doporučuji. Pokračování textu Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady