Archiv autora: Pavel Hájek

člen Pirátů, spolku Zaostřeno na Desítku a člen občanské Platformy SNOP

Petice „Za zelené Slatiny“

Stáhněte si text petice a podpisový arch a pomozte zachovat mokřad Na Slatinách, kde MČ Praha 10 plánuje megalomanský projekt nového sídliště pro 30.000 obyvatel!

Přehled míst, kde lze podpisy odevzdat:

Slatiny
– Na Slatinách z.s., Na Slatinách 265, 101 00 Strašnice
Vršovice
–Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice (kancelář senátorky)
Vršovice
– schránka ve vnitrobloku v Obloukové ulici u kompostéru
Bohdalec
– Miloslav Müller, Pod Sychrovem I 1108/28, 101 00 Praha 10-Vršovice
Záběhlice
– Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 3253/1a, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Chcete nám pomoci se sběrem podpisů?

pište na hajekpa@centrum.cz

nebo volejte 604 57 90 18 (Pavel Hájek).

slatiny_vizu

Mapa: pohled na urbanistickou studii MČ Praha 10

Úřadu a zastupitelstvu městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

V Praze dne 17. 7. 2017

Petice „Za zelené Slatiny”

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

na svém nejbližším jednání může zastupitelstvo MČ Praha 10 dostat ke schválení Návrh urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.

My, níže podepsaní, protestujeme proti plánované masivní zástavbě ekologicky cenného území Na Slatinách a žádáme zamítnutí výše uvedené studie či její zásadní přepracování, které bude splňovat naše následující požadavky:

1.   Zachování zeleně a přirozeného mokřadu v oblasti Na Slatinách. Nechceme mokřady zničit sídlištěm, které plánuje ve své studii MČ Praha 10.

2.    Zapracování současných staveb a ucelených soukromých pozemků na Slatinách do studie a jejich napojení na novou infrastrukturu. Studie musí respektovat historický charakter Slatin, které vnímáme jako zelené plíce velké části Prahy 10, musí umožnit revitalizaci území, nesmí přehlížet stávající stavby a ty vlastníky, kteří mají na svých pozemcích v dotčeném území dlouhodobé záměry a kvůli letité stavební uzávěře je nemohou realizovat.

3.    Požadujeme zpracování dopravní analýzy včetně dopadů na širší okolí řešené lokality, která prověří potřebné kapacity pro veřejnou hromadnou dopravu, individuální automobilovou dopravu a parkování v souvislosti s navrhovanými druhy staveb a jejich umístěním.

4.    Požadujeme zásadní změnu komunikace ÚMČ Praha 10 s vlastníky dotčených pozemků i obyvateli v širším okolí. Trváme na důsledné participaci občanů ještě před samotným představením hotového návrhu studie, který musí vycházet z požadavků občanů. Všechny jejich připomínky musejí být řádně vypořádány.

S úctou petiční výbor ve složení

MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9, předsedkyně spolku Na Slatinách, z. s.

Ing. Pavel Hájek, Jerevanská 723/6, 100 00 Praha 10, předseda SVJ v ulicích Vršovická, Vladivostocká a Jerevanská

Martin Sládek, Hradecká 2325/7, 130 00 Praha 3, místopředseda spolku Na Slatinách, z. s.

Petiční výbor zastupuje MgA. Maria Křepelková, Hloubětínská 376/14, 198 00 Praha 9

www.naslatinach.cz

Autor: Pavel Hájek, Zaostřeno na Desítku, z. s.

Setkání starostů MČ Praha 1-57, Kbely 15. 10. 2015

Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1-57 (15.10.2015, přítomno 46 starostek a starostů. Setkání probíhalo ve Kbelích, od 16:30h do 19 hodin.)

• 1. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016:

Zásadně odmítají variantu finančních vztahů hl. města Prahy k městským částem hl. m. Prahy, která byla schválena Radou hl. města Prahy 13.10.2015 (var. 17). Tato varianta je v naprostém rozporu s předchozími usneseními starostů městských částí Praha 1-22, městských částí Praha 23-57 a nyní i městských částí Praha 1-57. Tato varianta zásadně poškozuje již tak podfinancované městské části.

Hlasování: 45 PRO, zdržela se Praha 10, ZS Zoufalík

• 2. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016:

Trvají na navýšení současné hodnoty minimální výše příspěvku na obyvatele, na částku 2.900,- Kč/obyvatele a dorovnání finančních vztahů jednotlivých městských částí na min. úroveň roku 2015. Proto navrhují úpravu finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy dle předložené a projednané varianty označené

č. 13, čímž ustupují ze svého původního požadavku a tato varianta je lacinější o cca. 50 mil. Kč.

Hlasování: 45 PRO, zdržela se Praha 10, ZS Zoufalík

• 3. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 konstatují, že současný příspěvek na výkon státní správy poškozuje občany městských částí, pro které státní správu vykonávají. Tyto městské části jsou nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale i z dotace hl .m. Prahy, která je určena primárně na péči, údržbu a zvelebování městských částí. Tento postup je vůči městským částem, vykonávajících státní správu značně diskriminační.

Starostové žádají okamžitě o zjednání nápravy, a to ze strany hl. m. Prahy, neboť hl. m. Praha je jeden správní obvod, jedna obec, jeden kraj. Zodpovědnost připadá čistě na vrub hl. m. Praha.

Pokud vedení hl. m. Praha nedokáže zjednat nápravu, musí převzít dofinancování na výkon státní správy na svá bedra.

Hlasování: 46 PRO

• 4. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem pro rok 2016 žádají, aby byla v rozpočtu hl. m. Prahy 2016 zohledněna skutečnost, kdy MČ Praha 19 vykonává státní správu pro MČ Praha Vinoř a Satalice. S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k faktu, že je velmi těžko zařaditelná do jakéhokoliv vzorce, požadují zvýšení příspěvku pro MČ Praha 19 na dokrytí nákladů státní správy bez ohledu na to, jak budou probíhat jednání s Ministerstvem financí o úhradě nákladů na výkon státní správy. Důvodem je skutečnost, že MČ Praha 19 je nejvíce znevýhodněna z MČ 1 – 22 a s ohledem na její nízký rozpočet je u ní nejtěžší státní správu dofinancovat.

Hlasování: 43 PRO, zdrželi se 3

• 5. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 trvají na změně Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Praha, kterou schválil sněm starostů městských částí Praha 1-57 a žádá starostky a starosty, kteří jsou zastupiteli hl. m. Prahy, aby na příštím jednání zastupitelstva hl. m. Prahy tento návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy předložili.

Hlasování: 46 PRO

Starostové ještě projednali ultimativní výroky hraničící s vydíráním radního Dolínka: „Toto chování je trestuhodné a vůči Pražanům nezodpovědné a každá taková městská část si zaslouží dostat nulu v rámci přerozdělování peněz z rozpočtu”.

SNOP s Láskou odmítá věžáky na Lužinách

V středu 20. 5. 2015 se na pozvání Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 sešlo dvě stě lidí u východu ze stanice metra Lužiny, aby společně protestovali proti plánované výstavbě až 26 patrových věžáků. Demonstraci místních obyvatel, kteří tímto brání poslední parkovací místa na sídlišti, zeleň a výhled na oblohu před betonovými monstry přišli mezi jinými podpořit Jiří Štyler (starosta Prahy 11), Václav Láska (senátor za Prahu 5 a 13), Jiří Dohnal z koalice Trojmezí a mnoho dalších aktivistů z celé Prahy. Pokračování textu SNOP s Láskou odmítá věžáky na Lužinách

Příběhy občanů 2.0

FrankBold, dříve Ekologický právní servis spojuje neziskové organizace po celé ČR a poskytuje jim bezplatnou právní pomoc. Nyní vydal brožurku Příběhy občanů 2.0, kde se můžete inspirovat několika úspěšnými iniciativami sousedů, kteří se postavili proti devastaci životního prostředí ve svém okolí nebo se vzepřeli zatuchlým poměrům na svých radnicích a uspěli. Pravidelnými návštěvníky setkání FrankBold jsou i členové Platformy SNOP z občanských iniciativ Rozumný okruh a Zaostřeno na Desítku.

Čtěte více na FrankBold.org

Ing. Pavel Hájek, Praha 10