Archiv autora: Karel Bauer

Podzimní vycházka Dívčí hrady

Vážení členové spolku, vážení přátelé a milí sousedé,

srdečně Vás zveme na tradiční podzimní vycházku

přes DÍVČÍ HRADY

divcihrady

Kdy: v sobotu 12. 11. 2016 od 10.00 hod.

Kde: sraz na stanici metra Radlická – náměstí před ČSOB

Kudy: přes území s nádhernými výhledy na celou Prahu

S kým: Spolek nezávislých občanů Prahy 5

žeme si společně popovídat o tom, co je v Praze 5 nového, nebo se jen tak projít a na závěr si dát pivko v Hlubočepích.

Na setkání s Vámi se těší SNOP5

Petice za záchranu taneční konzervatoře Na Žvahově

Vyzýváme Radu městské části Praha 5, aby poskytla taneční konzervatoři „Taneční centrum Praha“ právní jistotu setrvání v jejím dosavadním sídle ve školském areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, alespoň na dobu dvou vzdělávacích cyklů.

Taneční centrum Praha je představitelem progresivního způsobu vzdělávání v oblasti klasických a moderních tanečních technik a v symbióze se základním vzděláváním poskytuje i středoškolské vzdělání s maturitou. Díky svým dlouhodobým výsledkům se těší mezinárodnímu renomé, čímž dělá čest nejen českému školství a kultuře, ale zejména městské části Praha 5.

Setrvání taneční konzervatoře ve školském areálu Pod Žvahovem příznivě ovlivní rozvoj začínající základní školy a pomůže vzniku významného kulturního centra pro občany Prahy 5.

Petiční arch ke stažení zde

za petiční výbor:

Jiří Vejmelka, Pod Kesnerkou 15, Praha 5
Karel Bauer, Svornosti 1, Praha 5
Jitka Sigmundová, Pod Děvínem 46, Praha 5

foto: http://www.tanecnicentrum.cz

Centrum pro bezdomovce na Praze 5

Ve čtvrtek 25. 2. 2016 uspořádala městská část Praha 5 pod vedením radního J. Smetany (ČSSD) veřejné setkání občanů na téma „Umístění denního centra pro osoby bez přístřeší“.

V prvních 40 minutách jsme se mimo jiné dozvěděli, jak městská část Praha 5 přispívá na obědy do škol, posílá děti ze sociálně vyloučených rodin na prázdniny, pořádá plesy pro seniory, provozuje bezplatnou sociálně právní poradnu a podporuje mnoho dalších aktivit… O tom kde bude umístěno zmiňované centrum pro osoby bez přístřeší a kolik finančních prostředků bude potřeba, však nepadla ani zmínka. Pokračování textu Centrum pro bezdomovce na Praze 5

Praha 5 láká další bezdomovce

Podle loňské neveřejné statistiky patřilo Praze 5 třetí místo v počtu lidí bez domova mezi městskými částmi. Tuto skutečnost si dobře uvědomuje místostarosta MČ Prahy 5 Jan Smetana. Jeho ambiciózním cílem je posunout naší MČ na úplnou špičku v počtu bezdomovců, a to jak celkovým počtem, tak i v přepočtu na obyvatele.
Svůj plán začíná realizovat s maximálním nasazením a bez ohledu na finanční náročnost. Prvním krokem je zřízení centra pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá. To jistě ocení jak majitelé nemovitostí v nejbližším okolí, tak i návštěvníci přilehlých parků a volných prostranství.
Pokračováním je vybudování azylového domu pro akutně a chronicky nemocné v objektu Strakonická 2582. Že bezdomovci většinou nemají zdravotní pojištění a tak žádná pojišťovna jejich péči hradit nebude, pana Smetanu netrápí. Proslýchá se, že funkci lékařského personálu budou plnit nepřizpůsobiví úředníci (pokud se jich radnice nezbaví při restrukturalizaci) a také neposlušní politici, pokud by snad při hlasování měli opačný názor než vedení radnice.
V další fázi bude vedena mediální kampaň tak, aby rovnoměrně narůstal počet bezdomovců. Nakonec má Praha 5 ještě několik nevyužitých objektů, kde může zřídit další centra.
Ale to ještě není vše. Dle dostupných informací má být závěrečným krokem přidělování bezdomovců do domácí péče tak, aby vždy na tři občany Prahy 5 připadl jeden občan bez přístřeší.
Zkušenosti s přidělováním pan Smetana jistě načerpal studiem z období 50. let minulého století.
Trochu matoucí se jeví skutečnost, že po umístění občana do domácnosti z něho vlastně už nebude bezdomovec. Tudíž procentuálně poklesne jejich počet a bude nutné provést další nábor…..
Do začátku dostal uvedený projekt od radních naší městské části 1.000.000 Kč.
Není důležité, že leckteré chodníky jsou neschůdné a špinavé od psích výkalů. Několik let slibovaný projekt důstojného domova pro důchodce je stále ve fázi vývoje a vybudování parků nebo dětských hřišť se odkládá pro nedostatek financí.
Hlavní je, že alespoň v něčem budeme díky místostarostovi J. Smetanovi zase první…

Karel Bauer, Praha 5

Začíná likvidace lesoparku Klamovka?

Více jak 10.000m2 lesního porostu má být nenávratně zlikvidováno ve prospěch „Obytného souboru Klamovka“, který zde hodlá realizovat společnost Metrostav Delta s.r.o.
Celková plocha řešeného území je 20.438m2, takže následně při budování inženýrských sítí dojde k další likvidaci stromů a keřů.
klamovka
Pro obyvatele Košíř je zmíněný lesopark jednou z mála možností relaxace v centrální zástavbě vnitřní Prahy. Nelze pominout ani funkci lesa jako významného zdroje kyslíku a čištiče vzduchu od škodlivých látek. To vše v území, kde už nyní jsou překračovány denní imisní limity škodlivin. “Zabetonováním“ 1 ha parku se prudce sníži i protierozní funkce lesa a bude nutné vybudovat retenční nádrže na dešťovou vodu. Likvidace zeleně v takovém rozsahu nutně změní mikroklima uvedeného území, včetně likvidace zde žijících chráněných zvířat.
Realizace komerčního stavebního záměru (včetně požadovaného vykácení lesa) není evidentně v souladu s veřejným zájmem. Dojde k nevratnému poškození životního prostředí, degradaci veřejného prostoru jak v samotném Parku Klamovka tak i v sousedících objektech.
Sdružení Nezávislých Občanů Prahy společně s občanskými spolky důrazně protestují proti uvedenému záměru a podali odvolání proti rozhodnutí OOŽP Prahy 5.

SNOP společně s občanským sdružením OPP5 podal odvolání k vydanému rozhodnutí OOŽP MČ Prahy 5 k povolení kácení stromů v parku Klamovka. Celý text odvolání si můžete prohlédnout zde: odvolani Klamovka.doc

V termínu 19.1. jsme ve spolupráci s předsedou o.s. “ Za život lidskej“ ing. J. Šírem ještě doplnili obsah odvolání doplneni odvolani.doc

Karel Bauer, Praha 5