Archiv autora: Jan Majer

jednatel OS Bellušova ulice, expert Platformy SNOP na problematiku dopravy a v současné době delegát SNOPu v komisi pro novelizaci Pražských stavebních předpisů

Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady

Organizace STUŽ uspořádala dne 4.6.2018 jeden ze řady seminářů k vývoji Metropolitního plánu. Kdo očekává přesnou a úplnou zprávu, nechť se podívá do zápisu či ještě lépe na videozáznam. https://www.youtube.com/watch?v=DcX5d4Hpi-w&feature=youtu.be

Zde se může dozvědět pouze o subjektivních poznatcích jednoho ze řadových účastníků prošpikovaných vlastními názory.

Nejprve vysvětlení zkratek:

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život – činnost je patrná z názvu

ÚP – Územní plány – Společenské smlouvy mezi občany a vedením obcí především o stavebním rozvoji obcí s respektováním potřeb obyvatel. Jejich zpracování, rozsah a projednání se řídí stavebním zákonem.

MP – Metropolitní plán – Dokument který má v Praze plnit úlohu ÚP. Zatím pouze v návrhu. Odlišnosti od parametrů daných stavebním zákonem jsou takového rozsahu a kvality, že jsou oprávněné pochyby o jeho přípustnosti.

PSP – Pražské stavební předpisy – Předskokan MP který v Praze nahrazuje vyhlášky č. 268 a 501 Sb. stanovující pravidla pro zástavbu. Paradoxem je, že tyto vyhlášky mají celostátní platnost. Nikde se v nich nedočtete, že platí všude kromě Prahy.

MMR – Ministerstvo místního rozvoje ( dříve známo jako Ministerstvo stavebnictví )

Semináře STUŽ mají potěšitelný vývoj od formalismu k diskusi. Dřívější hodinové přednášky politiků a teoretiků byly omezeny na pět minut. S ohledem na to, že je to v podstatě jediné forum, kde lze něco říci a se dozvědět, vřele doporučuji. Pokračování textu Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady

IPR – Utřete slzy

Drobná zpráva v mediích. Z IPR (Institut rozvoje města) odchází odborníci. Pro úplné laiky. Co je to IPR? IPR vznikl postupnou degradací respektuhodného Útvaru hlavního architekta, přes ÚRM. Od odborné a legislativní nezávislosti po developerský servis.

Zprávy v mediích nejsou přesné. Takzvaní „odborníci“ byli odejiti. S nimi dobrovolně odchází jejich křoví. Pragmaticky uznalo, že bez svých chlebodárců by se asi neuživilo. Kromě žvanění o urbanismu, veřejném prostoru, různých zónách, rozvoji, revitalizaci, duchách plánu a podobně, ti lidé neumí nic.

Proč vlastně na IPR proběhla radikální čistka? Oficiálně pro neschopnost dodržet časový plán tvorby takzvaného „Metropolitního plánu“ což je „pražská“ varianta Územního plánu. Skutečné důvody mohou být i jiné, možná pro i pro občana zajímavé. Mnohem důležitější je, co po čistce bude následovat. Obáváme, se že občana zase nic dobrého nečeká.

IPR neplnil co od něj zadavatelé, tedy developeři, očekávali. Totiž rychlé a razantní prosazení „Metropolitního plánu“, který je, řekněme si to rovnou, nezákonný. Nezákonný postup je ovšem něco, co nedělá pražským radním žádné starosti. Vadilo jim ovšem, že příprava „Metropolitního plánu“ přece jenom nějak prosákla na veřejnost, která z něj rozhodně není nadšená.

Regenerace Územního plánu by měla probíhat přibližně v desetiletých cyklech. V roce 2011 byl nový Územní plán fakticky připraven včetně vyřízení 16 000 připomínek občanů a organizací. Byl to plán standardní, kde i mírně poučený laik mohl snadno zjistit, co je na té které konkrétní ploše přípustné a co nikoli. Ačkoli ten plán nebyl k občanům přehnaně vstřícný, přece jenom stanovoval nějaké limity zaručující rozumné životní podmínky pro obyvatele. Zde viděli developeři pokračování pro ně zdržující praxe spočívající v tom, že prvním krokem každé stavby je silové prosazení zvýšení limitů. Bez ohledu na to, že odborníci v Územním plánu stanovil tyto limity jako maximální.

Pokud by byl „Metropolitní plán“ prosazen, odpadly by developerům starosti se změnami. Do vágních formulací lze nacpat cokoli. Takže zbudou jenom osamělá zvolání zoufalců na poušti ve smyslu, že developeři sami by měli mít zájem na životním prostředí, potřebné infrastruktuře či dokonce kultuře. Takový developer by byl stejná rarita jako býložravý tygr.

Takže jak dál IPR? Pro občany je důležitý způsob pokračování tvorby územního plánu. Věřte, že je důležitý pro každého obyvatele Prahy a též pro její návštěvníky ( například v otázce záchytných parkovišť ). Proto by mělo být zapojení občanů co největší, určitě by nebylo od věci, aby se vyjádřil každý, obdobně jako je každý zaměstnanec povinen při nástupu na pracoviště podepsat předpisy o bezpečnosti práce.

Jak odhadnout další vývoj? Nejpravděpodobnější je bohužel pokračování tvorby „Metropolitního plánu“ s novými lidmi. Těch ochotných plnit přání developerů se najde více než dost. Myslet, že to bude osvícený nezkorumpovaný odborník s většinovou podporou politiků je něco, jako věřit na zázrak. Nicméně vyloučit to nelze. Jde o to, co pro takový ideál uděláme my, občané. Kromě toho, že každý občan má právo hájit své zájmy sám, lze využít občanská sdružení, spolky, některé neziskové organizace

Příznaky naplnění zájmu občanů z hlediska územního plánování by byly mimo jiné asi takovéto:

Územní plán Hl. m. Prahy bude připravován v souladu se stavebním zákonem v koordinaci a kompatibilitě s územním plánováním středočeského kraje.

Městské části budou mít v územním plánování své pravomocné zástupce využívající lokální znalosti. Zástupci budou „své“ občany podrobně informovat a přijímat od nich podněty.

Územní plán jako celek a jeho dílčí části budou sestaveny tak, aby hodnověrným způsobem řešily zlepšování životních podmínek občanů, či alespoň nezhoršování.

V územním plánu bude stanovena povinnost zpracovat na každou developerskou zástavbu regulační plán, ve kterém budou určeny podmínky v maximální míře vyřešit stávající problémy okolí stavby.

V novinách budou celostránkové inzeráty vysvětlující principy a význam územního plánu, a vyzývající občany k aktivní účasti na jeho tvorbě.

Jan Majer, Praha 13

Pražáci jásejte, máme PSP

Je velmi smutný fakt, že v době informační exploze lze pohodlně udržovat téměř všechny obyvatele hlavního města v nevědomosti. Pochopitelně, mohou si za to občánci sami. Nezajímají se. Protože koho zajímají nějaké Pražské stavební předpisy? Dokonce ani ty, co něco hodlají stavět. Na to mají najmuté projektanty. Jediní, které takové předpisy zajímají, jsou investoři a hlavně pak jejich vrcholně odpudivá forma, která se nazývá developeři. Tito využili příležitost, a nechali si napsat vlastní stavební předpisy. Pochopitelně takové, aby mohli ta obludná skleněná pekla stavět co nejlevněji.

Pokračování textu Pražáci jásejte, máme PSP

Elektrootroctví

Elektřina nejlevnější v historii

Takové titulky občané čtou v novinách už několik měsíců, ba i let. Výroba elektřiny stoupá, odběry klesají, odbyt vázne. Ceny uhlí jsou tak nízko že je třeba zavírat doly, Temelín dělá kilowatthodinu za 60 haléřů a větrná energie je zadarmo.

Jak to ale, že účty jsou čím dál vyšší? Patrně příliš mnoho vyžírků. Zájmy občanů má chránit Energetický regulační úřad ( ERÚ ) v čele s paní Vitáskovou. Ze své velmi vratké židle nám nedávno ona paní přednesla návrh na skokovou úpravu tarifů za spotřebu elektřiny. Stručně řečeno, mají se platit hodně vysoké stálé platby a o něco nižší má být cena za odebranou elektřinu. Pro průměrné domácnosti to má znamenat malé zvýšení ceny, pro méně spořivé dokonce mírné snížení. Pokračování textu Elektrootroctví

Vánoční přání

Situace na pražském magistrátu se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl mezi službou a vládou nejsou schopni rozeznat.

IMG_0883(1)

Nebuďme pouze kritičtí. I mezi zastupiteli jsou lidé čestní, třebaže mnohdy pomýlení. Na ty je možné se obracet. Občan má dále možnosti podávat své podněty písemně či slovně přímo na zasedání zastupitelů. Jednou z možností je požádat zastupitele o zařazení záležitosti k projednání na začátku jednání. Pro tento účel je třeba se přihlásit na připraveném formuláři a počkat na vyzvání. Tolik informace pro ty občany, kteří chtějí s problémy svého města něco dělat.

Občanské hnutí SNOP má, na rozdíl od magistrátu, odvahu rozsvítit vánoční stromečky veřejně. Což na zasedání zastupitelů učinilo.

IMG_0893(1)

Naše žádosti k projednání jsme přednesli jako vánoční přání. Uvidíme zda sváteční ovzduší třeba nepřivane i lepší stránky pražské varianty zastupitelské demokracie.

Doktor Kučera vyzval zastupitele k projednání omezení změn územního plánu na nezbytné výjimky. Dále pak k projednání změny funkční plochy na pozemku č.k. 1236/1 v k.ú. Stodůlky z obytné na zeleň.

IMG_0896(1)

Pan starosta Ing. Štyler vyzval zastupitele k projednání návrhu aby starostové městských částí měli status řádných zastupitelů. Je absurdní, aby starostové, kteří zastupují desítky tisíc občanů svých městských části, měli na magistrátu nižší postavení, než ti kteří zastupují jakési partaje o jejichž charakteru už občané bohužel ztratili veškeré iluze.

IMG_0901(1)

Dále byli zastupitelé vyzváni k zastavení tvorby Pražských developerských stavebních předpisů a k vytváření nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem.

Protože developerské řádění a parazitování na městské infrastruktuře dospělo tak daleko, že například velká oblast na jihovýchodě města zásobovaná z vodojemu Kozinec již má vážné potíže s připojováním na vodovodní potrubí, byli zastupitelé vyzváni aby učinili urychlené kroky k nápravě.

IMG_0907(1)

IMG_0908(1)

IMG_0909(1)

Přání by bylo možno vyslovit mnohem více. Nechme ale něco na Nový rok. Zatím jsme přání uzavřeli přáním zdraví a úspěchů do nového roku všem čestným zastupitelům. Totéž přejeme i našim čtenářům.

Jan Majer, Praha 13