Archiv pro rubriku: Parkování

Pražáci jásejte, máme PSP

Je velmi smutný fakt, že v době informační exploze lze pohodlně udržovat téměř všechny obyvatele hlavního města v nevědomosti. Pochopitelně, mohou si za to občánci sami. Nezajímají se. Protože koho zajímají nějaké Pražské stavební předpisy? Dokonce ani ty, co něco hodlají stavět. Na to mají najmuté projektanty. Jediní, které takové předpisy zajímají, jsou investoři a hlavně pak jejich vrcholně odpudivá forma, která se nazývá developeři. Tito využili příležitost, a nechali si napsat vlastní stavební předpisy. Pochopitelně takové, aby mohli ta obludná skleněná pekla stavět co nejlevněji.

Pokračování textu Pražáci jásejte, máme PSP

Naše vize vývoje našeho města

Současné bouřky okolo Pražských stavebních předpisů, které jsou podle jejich autorů to nejlepší od antických časů a zároveň nástupem k ještě vyšší sféře blaženosti představované Metropolitním plánem, nás nutí k zamyšlení, jaké bychom chtěli mít naše město Prahu.

Pokusme se definovat ideály. Pokud se týká bydlení, je ideálem rodinný domek na samotě se zahradou s dostupnou infrastrukturou. Takových možností mnoho není. Musíme slevit na hromadné bydlení. Nájemní bydlení, či byt ve vlastnictví se samozřejmou infrastrukturou a zajištěnými službami je splnitelným cílem. Pro město, má-li se nazývat městem, je bydlení v obytných domech typické. Pokračování textu Naše vize vývoje našeho města

SNOP s Láskou odmítá věžáky na Lužinách

V středu 20. 5. 2015 se na pozvání Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 sešlo dvě stě lidí u východu ze stanice metra Lužiny, aby společně protestovali proti plánované výstavbě až 26 patrových věžáků. Demonstraci místních obyvatel, kteří tímto brání poslední parkovací místa na sídlišti, zeleň a výhled na oblohu před betonovými monstry přišli mezi jinými podpořit Jiří Štyler (starosta Prahy 11), Václav Láska (senátor za Prahu 5 a 13), Jiří Dohnal z koalice Trojmezí a mnoho dalších aktivistů z celé Prahy. Pokračování textu SNOP s Láskou odmítá věžáky na Lužinách

Stanovisko Platformy SNOP k pracovní versi PSP vypracované pro MMR

Na posledním jednání komisí 15.4.2015 se konečně dostalo i na klíčový paragraf 32 týkající se kapacit parkování v novostavbách. Bohužel se potvrdil náš předpoklad, že komise má za úkol tento, ve prospěch developerů sestavený paragraf, za každou cenu zachovat. Pro občany je pokračování této developerské výhody nepřijatelné.

Hned při prvním jednání jsem vznesl požadavek na pořizování zvukových záznamů jednání. Určitě by to bylo přínosné, protože by nemohlo docházet ke zkreslování a zkracování řečeného. Určitě jsem neřekl že si přejeme zrušení paragrafu 32. Řekl jsem, že požadujeme jeho náhradu za odkaz na platnou ČSN 73 6110. Ostatně naše stanovisko jsme dali písemně 1.4.2015. Dále jsem řekl, kam dospějí pražská sídliště pokud se nebude respektovat skutečný stav věcí, konkrétně například počty aut. To se do zápisu bohužel nedostalo. Mají-li komise seriosně fungovat, nelze zkreslovat záznamy.

Zato jsem se v zápisu dočetl tvrzení p. Fillera, že automobilizace klesá. Takové tvrzení je tendenční, ale hlavně nepravdivé. Dovoluji si upozornit, že zakládat parametry vyhlášky PSP na účelových a nepravdivých tvrzeních nelze. Statistická data v příloze. Viz též ročenky RSK.

Protože paragraf 32 je pro občany klíčový, považujeme za potřebné zopakovat naše předchozí stanovisko:

Par. 32 Kapacity parkování          

Žádáme aby paragraf 32 byl upraven do tohoto znění:

  • Výpočty parkovacích stání se řídí normou ČSN 73 6110
  • Základní koeficient automobilizace činí 1,5 ( 600 osobních aut na 1000 obyvatel )

Nižší než základní koeficienty automobilizace mohou jednotlivé městské části určovat na základě dopravních analýz či údajů vyplývajících z regulačních plánů. Při stanovení odchylky směrem dolů musí být vždy vedeno veřejné řízení.

(3) Vyšší než základní koeficient automobilizace mohou městské části či stavební úřady stanovit pro exponované lokality s prokázaným deficitem parkovacích stání.

(4) Základní koeficient automobilizace bude upraven vždy, když statistická hodnota stupně automobilizace pro celou Prahu vykáže odchylku větší než 10 % oproti předchozímu stanovení.

             Obdobným ustanovením ve vyhlášce 26/1999 Sb. bylo developerům umožněno ušetřit za 15 let působení této vyhlášky asi 7 miliard korun. Stejnou, ale spíše vyšší, částku bude muset město Praha vynaložit na sanaci tohoto přehmatu. Je pozoruhodné, že město, které takto rozhazuje, žádá zároveň o dotace ze státního rozpočtu. Mimo jiné i na odstranění vlivu vadné vyhlášky 26/1999 Sb.

            V této souvislosti upozorňujeme, že již půl roku platí OTP, tedy i výpočet parkovacích stání podle ČSN 736110. Žádná instituce však zatím neurčila koeficient automobilizace. V tomto smyslu jsme odeslali žádost vedení IPR Praha: Dopis vedení IPR

Par. 45 Denní a umělé osvětlení

Paragraf by omezil požadavek na denní osvětlení tak, aby developeři mohli vydávat málo osvětlené prostory za byty. Dále by umožnil zastiňování bytů residentů ve větší míře než dosud. Tyto úlevy developerům jsou pro občany nepřijatelné. Nezapomínejme, že okna jsou nejúčinnější a nejlevnější kolektory.

Praha, 8.5.2015

Ing. Jan M a j e r, člen poradní komise za SNOP

Přílohy: Automobilizace Praha 2015