Archiv pro rubriku: PSP

Pražáci jásejte, máme PSP

Je velmi smutný fakt, že v době informační exploze lze pohodlně udržovat téměř všechny obyvatele hlavního města v nevědomosti. Pochopitelně, mohou si za to občánci sami. Nezajímají se. Protože koho zajímají nějaké Pražské stavební předpisy? Dokonce ani ty, co něco hodlají stavět. Na to mají najmuté projektanty. Jediní, které takové předpisy zajímají, jsou investoři a hlavně pak jejich vrcholně odpudivá forma, která se nazývá developeři. Tito využili příležitost, a nechali si napsat vlastní stavební předpisy. Pochopitelně takové, aby mohli ta obludná skleněná pekla stavět co nejlevněji.

Pokračování textu Pražáci jásejte, máme PSP

Vánoční přání

Situace na pražském magistrátu se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl mezi službou a vládou nejsou schopni rozeznat.

IMG_0883(1)

Nebuďme pouze kritičtí. I mezi zastupiteli jsou lidé čestní, třebaže mnohdy pomýlení. Na ty je možné se obracet. Občan má dále možnosti podávat své podněty písemně či slovně přímo na zasedání zastupitelů. Jednou z možností je požádat zastupitele o zařazení záležitosti k projednání na začátku jednání. Pro tento účel je třeba se přihlásit na připraveném formuláři a počkat na vyzvání. Tolik informace pro ty občany, kteří chtějí s problémy svého města něco dělat.

Občanské hnutí SNOP má, na rozdíl od magistrátu, odvahu rozsvítit vánoční stromečky veřejně. Což na zasedání zastupitelů učinilo.

IMG_0893(1)

Naše žádosti k projednání jsme přednesli jako vánoční přání. Uvidíme zda sváteční ovzduší třeba nepřivane i lepší stránky pražské varianty zastupitelské demokracie.

Doktor Kučera vyzval zastupitele k projednání omezení změn územního plánu na nezbytné výjimky. Dále pak k projednání změny funkční plochy na pozemku č.k. 1236/1 v k.ú. Stodůlky z obytné na zeleň.

IMG_0896(1)

Pan starosta Ing. Štyler vyzval zastupitele k projednání návrhu aby starostové městských částí měli status řádných zastupitelů. Je absurdní, aby starostové, kteří zastupují desítky tisíc občanů svých městských části, měli na magistrátu nižší postavení, než ti kteří zastupují jakési partaje o jejichž charakteru už občané bohužel ztratili veškeré iluze.

IMG_0901(1)

Dále byli zastupitelé vyzváni k zastavení tvorby Pražských developerských stavebních předpisů a k vytváření nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem.

Protože developerské řádění a parazitování na městské infrastruktuře dospělo tak daleko, že například velká oblast na jihovýchodě města zásobovaná z vodojemu Kozinec již má vážné potíže s připojováním na vodovodní potrubí, byli zastupitelé vyzváni aby učinili urychlené kroky k nápravě.

IMG_0907(1)

IMG_0908(1)

IMG_0909(1)

Přání by bylo možno vyslovit mnohem více. Nechme ale něco na Nový rok. Zatím jsme přání uzavřeli přáním zdraví a úspěchů do nového roku všem čestným zastupitelům. Totéž přejeme i našim čtenářům.

Jan Majer, Praha 13

Hlas odborníků k PSP

 Plně se ztotožňujeme se stanoviskem České komory autorizovaných inženýrů techniků vyjádřeným na tiskové konferenci dne 7.10.2015. Proces tvorby Pražských stavebních předpisů ( PSP ) nyní nabral naprosto bizarní podobu, kdy po noci dlouhých nožů podali zbylí radní bez jakéhokoli projednání předpisy na Ministerstvo pro místní hospodářství ke schválení. Nesouhlasíme s postupem kdy nerepresentativní hrstka radních protlačuje prodeveloperské PSP za zády občanů. V souladu s názorem odborníků žádáme, aby Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo nesmyslnou pražskou privilej ve vydávání vlastních stavebních předpisů. Pokračování textu Hlas odborníků k PSP

Setkání starostů Prahy 1 až 57

Dne 8. 9. 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnilo na Jižním Městě setkání starostů všech městských částí Prahy 1-57.

Na tomto jednání, které bylo jednotné, přijali zástupce radnic usnesení, z něhož vyplynuly tyto hlavní požadavky:

1.  postupovat dle jednotného rozpočtu, a to to dle stávajících kritérií pro „velké“ městské části

2.  minimální částku dotačního vztahu 2.900,- Kč/ osobu

3.  městské části trvají na tom, že žádná z městských částí nesmí mít v rámci dotačních vztahů v roce 2016 menší objem prostředků než v roce 2015

4.  nutnost změny v jednacím řádu Zastupitelstva hl. města Prahy v možnosti vystupování starostů při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

5.  respektování výstupů z připomínkového a dohadovacího řízení v rámci projednávání a schvalování Pražských stavebních předpisů.

Zvolený vyjednávací tým bude předkládat další podklady jak starostům Prahy 1 – 22, tak i menším městským částem, aby jejich postup byl jednotný a neoddiskutovatelný.

  • Celé znění všech podnětů, které byly předány primátorce Adrianě Krnáčové

ikona souboruUsnesení – Setkání starostů městských částí Praha  1- 57

ikona souboruVyjádření starosty Prahy 11 Jiřího Štylera

Naše vize vývoje našeho města

Současné bouřky okolo Pražských stavebních předpisů, které jsou podle jejich autorů to nejlepší od antických časů a zároveň nástupem k ještě vyšší sféře blaženosti představované Metropolitním plánem, nás nutí k zamyšlení, jaké bychom chtěli mít naše město Prahu.

Pokusme se definovat ideály. Pokud se týká bydlení, je ideálem rodinný domek na samotě se zahradou s dostupnou infrastrukturou. Takových možností mnoho není. Musíme slevit na hromadné bydlení. Nájemní bydlení, či byt ve vlastnictví se samozřejmou infrastrukturou a zajištěnými službami je splnitelným cílem. Pro město, má-li se nazývat městem, je bydlení v obytných domech typické. Pokračování textu Naše vize vývoje našeho města