Archiv pro rubriku: Transparentnost

Víte o čem jedná Rada vaší městské části?

Nic není staršího než včerejší noviny. Proto je třeba zajistit, aby nezapadla informace zveřejněná v lokálním deníku Metro dne 13.5.2015. Pokud se tato informace ukáže jako pravdivá a nezkreslená, je průlomová. Týká se práva oposice na zvukový záznam jednání rad městských částí.

Ti z Vás, kteří máte základní pojem o fungování obecní samosprávy, mohou tento odstavec přeskočit. Většina však, bohužel, postrádá základní informace o tom jak fungují mechanismy, které mají vliv na jejich základní životabytí. Tedy funguje to tak, že v komunálních volbách si zvolíme zastupitelstvo obce. Podle názvu by nás měli zastupovat. Zda tak činí, můžeme ověřovat při povinně veřejných zasedáních zastupitelstev, která se konají přibližně čtyřikrát do roka. Skutečnou výkonnou moc však mají obecní rady, které si vítězné strany většinou obsazují podle svých potřeb. Ze zasedání rad jsou povinně pořizovány zápisy. Ze zkušeností víme jak omezené a zkreslené ty zápisy bývají. Oposice, potažmo veřejnost, pak není zdaleka informována tak, jak by informována být měla.

Ministerstvo vnitra dalo, podle článku v deníku Metro, z pravdu straně Piráti, kteří požadovali zvukové záznamy jednání obecních rad. Tím je jasně řečeno, že všichni zastupitelé mají právo na plnohodnotné informace. Je jasné že stejné právo mají i občané, které zastupitelé zastupují.

Proto apelujeme! Žádejte o veřejný přístup k plnohodnotným informacím! Mohou pro Vás mít, a většinou mají, zásadní význam!

Novinový článek Metro 13.5.2015 zde: Piráti slaví úspěch

Jakmile dostaneme podrobnosti a doklady, budeme Vás informovat.

Jan Majer, Praha 13