Stavební předpisy

Developerská klika se snaží v Praze urychleně zavést nové stavební předpisy (PSP). Má to být předstupeň k vytvoření tzv. Metropolitního plánu, který má developerské zájmy skrýt před zákony i občany. V současné době máme dobře vypracovaný územní plán. Ten by životní podmínky občanů poměrně dobře bránil, pokud by si developeři nevymáhali množství změn ke svému prospěchu. Pro svou křiklavou nevýhodnost pro občany nejsou všechny změny schváleny. Nový metropolitní plán má developery tohoto nepohodlí zbavit.

Pražským stavebním předpisům je třeba říci jasné ne! Stejně jako už učinili ti, kteří se s jejich nevýhodností pro občany seznámili. Problém je v tom, že ne všichni ti kterých se věc týká, a to jsou všichni obyvatelé Prahy, se vyjádřili. Příčinou je katastrofální neinformovanost. Pokud ovšem za informace nepovažujeme sebechválu tvůrců PSP. Vzali jsme si proto za úkol poskytovat informace věcné a pravdivé.

Oslovujeme starosty městských částí. Oslovujeme i Vás, občany. Překonejte nechuť se plést do developárny, která je až za rohem. Omyl, týká se Vás, stejně jako ty více vzdálené. Nejde jenom o to, co Vám postaví před domem. Jde o to, že nebude kde parkovat, že nebudou místa ve školkách a školách, že se budou muset budovat vodovody a kanalizace, že lékařská péče bude zase o něco hůře dostupná a že náprava těchto věcí nás všechny bude stát hodně peněz. Položili jste si někdy otázku proč v Praze platíme pětinásobné daně oproti průměru republiky?

Pokud Vám zde uvedené argumenty nestačí, v níže uvedeném textu najdete podrobnější informace.

Co jsou pražské stavební předpisy (PSP)?

Pražské stavební předpisy, ve zkratce PSP, jsou regulérní vyhláškou, která má poněkud privilegované postavení v českém právním systému. Stavební zákon standardně pověřuje resortní ministerstva, hlavně pak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), dříve Ministerstvo stavebnictví, tvorbou prováděcích vyhlášek. Ohledně staveních přepisů jsou to vyhlášky 501/2006 Sb. o požadavcích na využívání území a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Tyto vyhlášky platí na celém území české republiky. Na hlavní město Prahu ovšem zákon pamatuje možností vydávat předpisy vlastní. Přísně vzato, v Praze by měly souběžně platit dvoje různé předpisy, protože v celostátních předpisech není uvedeno, že platí všude, kromě Prahy.

Od roku 2000 do loňska v Praze platila vyhláška 26/1999 Sb. nazývaná OTPP. Minulý rok měl být tento předpis nahrazen tzv. Pražskými stavebními předpisy (PSP). Ministerstvo, odborná veřejnost, městské části a občané se však proti instalaci této vyhlášky postavili. Důvodů je mnoho, a jsou převážně odborné.

Jako příklad si vezměme fakt, že OTPP umožňovaly developerům zřizovat pro novostavby pouze asi dvě třetiny potřebných parkovacích stání. Jinak řečeno, parkovací stání byla dosud developery dimensována zhruba na stav v roce 1994. Přebývající auta zaplavují již přeplněné ulice. PSP, které jsou inovací OTPP, by povinnost developerů k parkovacím stáním snížily ještě o dalších asi 20 %, tedy na stav přibližně z roku 1993. Následky uplatňování prodeveloperských lokálních vyhlášek trpí hlavně obyvatelé zahušťovaných panelákových sídlišť, ve kterých bydlí většina obyvatel Prahy. Proto se hlavně tito obyvatelé staví proti instalaci PSP.

Přesněji řečeno, proti by se postavili úplně všichni, protože že je už dávno nebaví hledat na přecpaných sídlištích místo k zaparkování. Jenže oni nevědí, že tuto situaci zapříčinila jakási vyhláška. Žijí v klamném domnění, že jejich zastupitelé dělají všechno pro to aby situaci zlepšilo. Nevědí, že zastupitelé dělají pravý opak. Že jim situaci záměrně zhoršují, aby pak mohli vyhlašovat všelijaké zóny a jiné nesmysly. Případně za peníze občanů stavět předražené garáže, které měli vybudovat developeři.

PSP mají vliv na úplně všechny občany žijící či pracující v Praze. Ne jenom na ty co něco staví. V příkladu uvedená parkovací stání nejsou zdaleka jediným zhoršením životních podmínek. Jsou to třeba školy, vodovody, kanalizace, zdravotnická zařízení, a mnohé další náležitosti městské infrastruktury, které developeři zásadně nebudují, protože to nemají uložené jako povinnost. Proč by si ale takové povinnosti ukládali, když si předpisy píší sami, respektive prostřednictvím pacholků usazených ve vedení města.

Dokumenty z jednání k PSP:

Dopis SNOPu starostům z 22. 5. 2015 příloha ČSN

Stanovisko_SNOP_k_PSP_8.5.2015

SNOP_k_PSP_17.3.2015.pdf (44,1 kB)
SNOP pro MČ 1.pdf (70,9 kB)
Dopis MMR 16.1.2015.pdf (40,8 kB)
Pozvánka pro komise.pdf (515,2 kB)
PSP_srovnavaci_tabulka_březen_2015.pdf (339,1 kB)
Duvodova_zprava_k_PSP.pdf (272,2 kB)
Priloha_c.4_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_verejnosti).pdf (1,6 MB)
Priloha_c.3_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_odboru_MMR).pdf (314,5 kB)
Priloha_c.2_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_mestskych_casti).pdf (1,4 MB)
Priloha_c.1_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_odboru_MHMP).pdf (485,9 kB)
Otevřený dopis architektů.pdf (48,9 kB)
CKAIT k PSP.pdf (68,7 kB

Ing. Jan Majer, email: janmajer@volny.cz

Napsat komentář