Slovníček pojmů

Pro Vaše pohodlí jsme na reálném základě připravili mírně nekorektní slovníček pojmů

Pražské stavební předpisy (PSP)

PSP měly v roce 2014 nahradit od roku 2000 používané OTPP (26/1999 Sb.) Zatímco OTPP byly napsány na zakázku developerů, PSP si už připravují developeři sami. Je to soubor předpisů k regulaci umisťování staveb a jejich provedení na území Hl. m. Prahy.

Jisté mocenské skupiny si do stavebního zákona prosadily odstavec umožňující Hl. m. Praze vydávat vlastní stavební předpisy. Tato možnost je těmito zájmovými skupinami beze zbytku využívána.

Tyto předpisy byly zpracovány natolik diletantsky, (ne každý se propůjčí k tak špinavé práci), že ministerstvo (MMR) jejich již vyhlášenou platnost zrušilo. Nyní na nápravě PSP pracují dvě komise. Nápravou se ovšem rozumí takové formulace, které budou vyhovovat ministerstvu (MMR). Na zájmy občanů se nebere zřetel.

V současné době v Praze platí celostátní stavební předpisy OTP. Jejich požívání velice vadí developerům, kteří silně tlačí na zavedení PSP.

Obecné stavební předpisy (OTP)

Stavební zákon standardně pověřuje resortní ministerstva, hlavně pak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), dříve Ministerstvo stavebnictví, tvorbou prováděcích vyhlášek. Ohledně stavebních přepisů jsou to vyhlášky 501/2006 Sb. o požadavcích na využívání území a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Tyto vyhlášky nemají žádné územní vymezení, platí tedy na celémúzemí České republiky.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Dříve známé jako Ministerstvo stavebnictví. V oboru své působnosti vydává vyhlášky a jiné předpisy. Dále pak zajišťuje harmonisaci českých předpisů s předpisy Evropské unie (EU). Patrně plní i jiné úkoly které nemají pro pražské občany zásadní význam.

České státní normy (ČSN)

Československo mělo velmi dobrou úroveň technických standardů, přinejmenším srovnatelnou s vyspělými státy západní evropy. Po převratu se na naše standardy začalo pohlížet jako na něco dálněvýchodněméněcenného a jejich platnost začala být relativisována. Z vydávaných norem zmizel státní znak.

Ačkoli to všelijací vykladači norem popírají, normy nikdy nepřestaly platit. Relativizace spočívá pouze v tom, že je přípustný vyšší standard než je uveden v normě. Měl by ovšem být prokázán. Ostatně mnoho projektantů si už mohlo ověřit na vlastní kůži, jak nezávislé soudy posuzují nedodržení technických norem.

Nyní je prakticky dokončen takzvaný proces harmonizace se standardy Evropské unie. Měla by tedy zákonitě být obnovena závaznost technických standardů.

Institut plánování a rozvoje (IPR)

Morálně i technicky velmi pokleslá servisní organisace pražského magistrátu která vznikla postupnou degradací respektovaného Útvaru hlavního architekta (UHAM), přes Útvar rozvoje města (URM). Měla by se zabývat otázkami fungování města a odhady jeho vývoje. V současné době velmi zbytnělá a nefunkční.

Společensky nepřijatelná až sprostá slova

Developer

Nejvyšší a nejškodlivější vývojový stupeň řady stavebník – investor – developer.

Na rozdíl od předchozích stupňů se řídí jediným pravidlem kterým je míra zisku.

Rozvoj

Za tímto slůvkem se skrývá zahušťování přehuštěné zástavby s nekompensovanými nároky na infrastrukturu. Životní podmínky obyvatel se zhoršují úměrně k zahušťování.

Revitalizace

V doslovném překladu znovuoživení. O nic takového se ale nejedná. V lepším případě jde o natření laviček, odstranění přerostlého křoví, náhradu za uschlé stromy, případně instalace prolézaček a trampolin. V horším, a bohužel častějším případě, totální destrukce částečně zahojené přírody s následující takzvanou zahradní architekturou. V příznačné samolibosti revitalisují architekti i prokazatelně neživé betonové objekty.

EIA

Zkratka vyjadřující nutnost posouzení přípustné míry poškození přírody posuzovanou stavbou. Ve skutečnosti nástroj sloužící k obelhání občanů žijících v blízkosti plánované stavby.

Životní prostředí

Původně celkem neškodný název pro líčení života kytek, broučků a jiných hovádek. Nyní slouží jako záminka ke vměšování úřadů do života obyvatel. Na rozdíl od jednorázového procesu EIA se jedná o trvalé a stupňované sociální inženýrství. Hlavně je výraz používán k zastírání devastace krajiny neřízenou zástavbou.

Urbanismus

Prvními urbanisty na našem území byli takzvaní lokátoři, kteří vyhledávali pro krále železného a zlatého vhodné lokace pro umístění královských měst. Lidé moudří a zkušení. Jejich práce většinou vytrvala dodnes a bude dále trvat.

Dnešní školy nám urbanisty pěstují ve velkém. Školy nemají tak velké pozemky aby praktika mohly probíhat takříkajíc nanečisto. Absolventi jsou proto vypouštěni do terénu, kde si ti nejdrzejší z nich své experimenty zkouší na městech obývaných živými lidmi.

Ing. Jan Majer, email: janmajer@volny.cz

Napsat komentář