Archiv pro štítek: IPR Praha

Dopis starostům Prahy

Vážená paní starostko, vážený pane starosto

Dovolujeme si Vás v krátké době oslovit podruhé. Domníváme se, že Pražské stavební předpisy, které pokud nebudou předmětem celopražské veřejné diskuse, mohou být schváleny tak, že důsledky mohou mít zásadní negativní dopad na výstavbu v Praze. Obdobné problémy můžeme očekávat i při tvorbě navazujícího Metropolitního plánu.

Potěšilo nás, že mnozí z Vás vzali naše předchozí upozornění vážně a zapojili se do diskuse k PSP. Jedině aktivní činnost občanů a jejich volených zástupců může do procesů plánování staveb a vývoje města vnést pořádek. Proto uvítáme Vaše další náměty, které při jednáních uplatníme.

Vedení města a jeho servisní organizace, jako je například Institut plánování rozvoje Prahy (IPR Praha) pořádají pro veřejnost školení o transparentnosti a participaci. Ve skutečnosti se snaží veškerá důležitá rozhodnutí dělat za zavřenými dveřmi.

K tvorbě PSP a Územnímu plánu jsme vznesli řadu námitek a připomínek. Vesměs byly hozeny bez diskuse pod stůl. Problematikou PSP se také zabývá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). K jejich pohledu na věc je možno dodat už jenom velmi málo. Velmi Vás prosíme, abyste se s tímto prvním odborným materiálem, který přikládáme, seznámili.

Sdělujeme, že zástupce SNOP v Poradní komisi k věcné novele Pražských stavebních předpisů při MHMP,  Ing. Jan Majer poskytuje informace o jednání na webu SNOP Praha na :
www.snop-praha.cz/novinky

Pokud to bude možné, budeme zveřejňovat záznamy z jednání Pracovní i Poradní komise k věcné novele pražských stavebních předpisů při MHMP.

S pozdravem

JUDr. Ing. Petr Kučera       Ing. Jiří Štyler

dokumenty z jednání zde :

SNOP_k_PSP_17.3.2015.pdf (44,1 kB)
SNOP pro MČ 1.pdf (70,9 kB)
Dopis MMR 16.1.2015.pdf (40,8 kB)
Pozvánka pro komise.pdf (515,2 kB)
PSP_srovnavaci_tabulka_březen_2015.pdf (339,1 kB)
Duvodova_zprava_k_PSP.pdf (272,2 kB)
Priloha_c.4_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_verejnosti).pdf (1,6 MB)
Priloha_c.3_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_odboru_MMR).pdf (314,5 kB)
Priloha_c.2_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_mestskych_casti).pdf (1,4 MB)
Priloha_c.1_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_odboru_MHMP).pdf (485,9 kB)
Otevřený dopis architektů.pdf (48,9 kB)
CKAIT k PSP.pdf (68,7 kB

Ing. Jan Majer, email: janmajer@volny.cz